Hjem

Sørum Flerkulturelle Forening - hvem er vi?Sørum Flerkulturelle Forening (SFF) er en upolitisk organisasjon for innvandrere i Sørum kommune. Vi ønsker å engasjere alle til å hjelpe hverandre med å finne seg til rette i Sørum under prinsippet ”hjelp til selvhjelp”. De som har bodd her en stund skal hjelpe de nyankomne. Det kan dreie seg om hjelp til forstå og forklare brev og dokumenter, bidra til forståelse for den norske kultur og å finne løsninger på utfordringer innvandrere møter i hverdagen.


For å fremme integreringen i samfunnet søker vi også å bidra til aktiviteter som kan hjelpe innvandrere med å finne seg til rette i lokalsamfunnet, og bli kjent med andre på tvers av etniske skillelinjer. For tiden er vi engasjert i følgende aktiviteter og tilstelninger:


  • Vi arrangerer Kvinnedagen hvert år (8. mars)
  • Vi deltar i arrangementet med FN-dagen
  • Vi deltar i arbeidet med å tilby svømming
  • Vi deltar i Sørumfestivalen
  • Vi har medlemsmøter og temamøter
  • Vi arrangerer sommerleirer
  • Vi har tilbud om gratis kinoforestilling (av og til)
  • Vi formidler kontakt med fotballgrupper
  • Vi har avtale med Spenst med rabatt på treningsstudio
  • Vi har rabatt i Tusenfryd fornøyelsespar,Se vår informasjonsbrosjyre, kanskje på ditt morsmål


MØTER


Årsmøte:  Tirsdag 10. februar kl 17:00

Sted:        Kommunestyresalen, Rådhuset


Saksdokumenter


Alle er velkomne - medlemmer og ikke-medlemmer